• Chương trình kinh doanh bước 01

  Xây dựng nền tảng cơ bản để hiểu đúng về cách thức vận hành kinh doanh trong thời đại công nghệ thông tin …

 • Chương trình kinh doanh bước 02

  Trao đổi về định hướng tổng quan của dự án và những thành quả đạt được trong dài hạn

 • Chương trình kinh doanh bước 03

  Chia sẻ thông tin cụ thể về các đối tác kinh doanh chiến lược

 • Chương trình kinh doanh bước 04

  Xây dựng kế hoạch bắt đầu kinh doanh, lên thời gian biểu và dự toán tài chính

fade-leftfade-rightKHỞI ĐỘNG TRƯỚC KHI NHẬN THÔNG TIN KINH DOANH CHÍNH THỨC...

CƠ HỘI TẠO RA THU NHẬP THỤ ĐỘNG

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU BƯỚC 01 DỰ ÁN KINH DOANH

 

Hãy xem video bên cạnh trước khi bạn đăng ký nhận thông tin dự án kinh doanh

register now

© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Powered by http://www.vominhthuan.com | Designed by Võ Minh Thuận